คุณพ่อ เปโตร สุพจน์  ฤกษ์สุจริต

 

REV. PETER SUPHOT ROEKSUJARIT

 

 

คุณพ่อ เปโตร สุพจน์  ฤกษ์สุจริต  เกิดวันที่ 2  พฤศจิกายน ค.ศ. 1961

(ตามทะเบียนศีลล้างบาปวันที่ 26  กันยายน ค.ศ. 1961)  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

รับศีลล้างบาปวันที่ 1  ตุลาคม  ค.ศ.1961  วัดนักบุญยวง บัปติสตา เจ้าเจ็ด อยุธยา  

บิดาชื่อเปโตรเป  ฤกษ์สุจริต มารดาชื่อมารีอา ประสาน  ฤกษ์สุจริต

มีพี่น้องทั้งหมด 5 คน เป็นชาย 3 คน   เป็นหญิง 2 คน   คุณพ่อเป็นบุตรคนที่ 1

 

การศึกษา

- ปี ค.ศ. 1969-1973    เรียนที่โรงเรียนประสาทศิลป์ ตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 1 ถึงชั้นประถมปีที่ 7

- ปี ค.ศ. 1974-1978    เรียนที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน ตั้งแต่ชั้นมัธมศึกษาปีที่ 1-5

- ปี ค.ศ. 1979-1980    เป็นครูเณรที่สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน

- ปี ค.ศ. 1981            ศึกษาชีวิตการเป็นเณรที่สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์ โคราช 

- ปี ค.ศ. 1982-1988    เรียนที่วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน จบปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต 

                                สาขาปรัชญา และศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาเทววิทยา

- ปี ค.ศ. 1991-1992     ศึกษาต่อด้านวิชาสื่อมวลชนที่เมืองลีออง ประเทศฝรั่งเศส

 

การบวช

- สมัครเข้าบ้านเณร ค.ศ. 1974

- ผู้ส่งเข้าบ้านเณร คุณพ่อปอล ยือแบง

- ในนามของวัดนักบุญยวง บัปติสตา เจ้าเจ็ด

- ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ วันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ. 1986

ที่ วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม

โดย พระสังฆราชมีคาแอล บุญเลื้อน หมั้นทรัพย์ ประมุขสังฆมณฑลอุบลราชธานี

- ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม วันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ. 1987

ที่ วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม

โดย พระสังฆราชยอห์น บอสโก มนัส จวบสมัย ประมุขอัครสังฆมณฑลราชบุรี

- ได้รับศีลบวชขั้นสังฆานุกร วันที่ 24 มิถุนายน ค.ศ. 1989

ที่ วัดนักบุญยวง บัปติสตา เจ้าเจ็ด อยุธยา (โอกาสฉลองวัด)

โดย พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 3 มิถุนายน ค.ศ. 1990

ที่ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม

โดย พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

การปฏิบัติงาน หลังได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์

 

8 พ.ค. 1990 - 6 พ.ค. 1991        ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน

6 พ.ค. 1991 -  ก.ย. 1991          ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร บางเชือกหนัง

ก.ย. 1991 - 15 พ.ค. 1992         ศึกษาต่อด้านวิชาสื่อมวลชนที่ประเทศฝรั่งเศส (เมืองลีออง)

15 พ.ค. 1992 - 5 พ.ค. 2012      หัวหน้าแผนกสื่อมวลชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

7 พ.ค. 1995 - 5 พ.ค. 2012        ผู้จัดการโรงพิมพ์อัสสัมชัญ

5 พ.ค. 2012- 13 พ.ค. 2017       เจ้าอาวาสวัดเซนต์หลุยส์

13 พ.ค. 2017 - ปัจจุบัน             เจ้าอาวาสวัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำ

 

 

 

หน้าที่พิเศษ

 

15 พ.ค. 1992 - 1 พ.ค. 1994     ช่วยงานอภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน

1 พ.ค. 1994 - 14 พ.ค. 2000     ช่วยงานอภิบาลวัดราชินีแห่งสันติสุข ซอย 101

29 มิ.ย. 1996 - 1997               ผู้จัดการการผลิตรายการ แฟน-ทีวี (Faith Asian Network)

  2 พ.ค. 1999 - 5 พ.ค. 2012    จิตตาธิการโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

14 พ.ค. 2000 - 5 พ.ค. 2012    ช่วยงานอภิบาลวัดเซนต์จอห์น ลาดพร้าว

 

 

คติพจน์

 

“จงแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้าก่อน สิ่งที่เหลือพระองค์จะประทานแถมให้เอง”