วัดอัครเทวดาราฟาแอล

ตั้งอยู่เลขที่ 5 ซอย2 ราฟาแอล1 ถนนท้ายบ้าน ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง

จังหวัดสมุทรปราการ 10270

โทรศัพท์ 02-701-7046 . 02-701-7047 โทรสาร 02-701-7048